Delegáty + události + extension metody + LINQ

Vytvořte delegáta “Operation” s 2 int parametry a návratovým typem int.

Vytvořte třídu „Calculator“. V rámci třídy budou 2 proměnné (X a Y), metoda SetXY(int x, int y) a metoda Execute. Metoda Execute bude mít jako parametr operaci. Při volání metody Execute dojde k aplikování operace na X a Y a bude vypsán výsledek operace do konzole.

Vytvořte událost OnSetXY typu EventHandler. Demonstrujte funkčnost události (událost se vyvolá při nastavení hodnoty X a Y).

Implementujte vlastní třídu dědící z EventArgs a použijte ji jako parametr události OnCompute.

Vytvořte vlastní událost OnCompute, která se zavolá po provedení výpočtu. Události bude předán výsledek výpočtu.

Extension metody

LINQ