Cvičení 4 - Práce s databází

database-create.sql

 1. Pro maximální jednoduchost budeme pracovat s databází SQLite https://www.sqlite.org/ . Pokud potřebujete vizuální nástroj pro kontrolu databáze, pak můžete využít například https://sqlitebrowser.org/ (pro cvičení není nutný).
 2. Vytvořte konzolovou aplikaci a nainstalujte NuGet balíček „Microsoft.Data.Sqlite.Core“ a "SQLitePCLRaw.bundle_green".
 3. Pomocí ADO.NET se připojte k databázi a vytvořte v ní tabulky Customer a Order (SQL pro jejich vytvoření je součástí zadání). Pro získání správného formátu connection stringu použijte https://www.connectionstrings.com/
 4. Pomocí ADO.NET:
  1. Vložte do tabulky zákazníků 2 zákazníky.
  2. Vypište do konzole všechny zákazníky, kteří jsou uloženi v databázi. Dále vypište celkový počet zákazníků v databázi (počet získejte pomocí SQL dotazu).
  3. Vložte do tabulky objednávek několik objednávek.
  4. Vypište do konzole zákazníky a jejich objednávky.
  5. Načtěte z databáze jednoho ze zákazníků na základě jeho Id, převeďte jeho jméno na uppercase a opět uložte do databáze.
  6. Kód z předchozího bodu spusťte v rámci transakce.
 5. Nainstalujte si NuGet balíčky „Dapper“ ( https://github.com/StackExchange/Dapper ) a „Dapper.SimpleCRUD“ ( https://github.com/ericdc1/Dapper.SimpleCRUD ) a následně pomocí nich proveďte totéž co v bodě 4.
 6. Nainstalujte si NuGet balíček „Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite“ a "Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools" ( https://docs.microsoft.com/en-us/ef/core/get-started/overview/first-app?tabs=netcore-cli ) a následně pomocí něj proveďte totéž co v bodě 3 a 4 (tzn. Včetně vytvoření databáze).