Cvičení 5

Cílem cvičení bude implementovat generátor map na základě dat z OSM.

 1. Vytvořte konzolovou aplikaci s názvem OSMMap a knihovnu tříd s názvem OSMMapLib.

 2. V knihovně OSMMapLib vytvořte třídy Tile, Layer a Map.

 3. Třída Tile:

  1. Bude mít vlastnosti (property) X, Y, Zoom a Url. U vlastnosti Zoom zajistěte aby ji nebylo možné nastavit na hodnotu menší nežli 1 (v případě přiřazení menší hodnoty dojde k nastavení na hodnotu 1).
  2. Všechny uvedené vlastnosti bude možné měnit pouze zevnitř třídy Tile.
  3. Bude mít konstruktor přijímající hodnoty pro X, Y, Zoom a Url.
  4. Bude přetěžovat metodu ToString. Uvnitř této metody dojde k naformátování popisu dlaždice v tomto formátu: "[X, Y, Z]: url". Při implementaci využijte StringBuilder.
 4. Třída Layer:

  1. Bude mít vlastnosti UrlTemplate (string) a MaxZoom (int). Tyto vlastnosti bude možné nastavit pouze z vnitřku třídy. Číst je půjde odkudkoliv.
  2. Bude obsahovat konstruktor s možností nastavení urlTemplate a maxZoom. Obě tyto vlastnosti budou nepovinné a budou mít výchozí hodnoty "https://{c}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png" (šablona URL) a 10 (maximální zoom).
  3. Bude obsahovat metodu FormatUrl, která bude přijímat parametry x, y a zoom (vše int). Tato metoda bude vracet URL konkrétní dlaždice mapy. URL bude vygenerována nahrazením složených závorek z šablony URL za konkrétní hodnoty. Hodnotou pro {c} bude náhodně vygenerované písmeno a, b, nebo c.
  4. Bude obsahovat indexer přijímající hodnoty x, y a zoom (int) a vracející novou dlaždici (Tile) na daných souřadnicích x a y.
 5. Třída Map:

  1. Bude obsahovat veřejnou vlastnost Layer.

  2. Bude obsahovat vlastnosti Lat (double), Lon (double) a Zoom (int). Při čtení vlastnosti Zoom bude vždy vrácena hodnota v rozmezí 1 až MaxZoom z aktuální vrstvy (Layer).

  3. Bude obsahovat neveřejnou vlastnost CenterTileX (int), která bude jen pro čtení a bude vracet výslede tohoto výpočtu: (int)((lon + 180.0) / 360.0 * (1 << zoom))

  4. Bude obsahovat neveřejnou vlastnost CenterTileY (int), která bude jen pro čtení a bude vracet výslede tohoto výpočtu: (int)((1.0 - Math.Log(Math.Tan(lat * Math.PI / 180.0) + 1.0 / Math.Cos(lat * Math.PI / 180.0)) / Math.PI) / 2.0 * (1 << zoom))

  5. V knihovny tříd referencujte knihovnu MapRendererLib.zip (součást zadání).

  6. Třída Map bude obsahovat metodu Render přijímající název souboru do kterého se bude mapa generovat. Tělo této metody bude vypadat následovně:

    MapRenderer mapRenderer = new MapRenderer(4, 4);
    for (int x = -2; x < 2; x++)
    {
      for (int y = -2; y < 2; y++)
      {
        Tile tile = this.Layer[this.CenterTileX + x, this.CenterTileY + y, this.Zoom];
   
        Console.WriteLine(tile);
   
        mapRenderer.Set(x + 2, y + 2, tile.Url);
      }
    }
    mapRenderer.Flush();
    mapRenderer.Render(fileName);
 6. Následně otestujte vaši implementaci. Pro otestování vytvořte novou mapu a přiřaďte ji vrstvu. Následně na mapě zavolejte metodu Render.

 7. Zkuste vytvořit další vrstvu (šablona "https://b.tile-cyclosm.openstreetmap.fr/cyclosm/{z}/{x}/{y}.png" a zoom 17). A vykreslit mapu s ní.