Cvičení 5 - práce s textem

Během cvičení doporučuji používat web https://regex101.com/ pro testování regulárních výrazů.

 1. Validace e-mailu – napište a otestujte regulární výraz, který bude sloužit k validaci emailu. Váš regulární výraz nemusí fungovat ve 100% případů (regulární výraz, který bude skutečně validovat všechny možné varianty je opravdu velmi složitý).

 2. Parsování URL – napište a otestujete regulární výraz, který získá z ze zadané URL protokol, subdoménu a doménu (jako 3 samostatné hodnoty). Například pro URL https://test.katedrainformatiky.cz/ vrátí protokol „https“, subdoménu „test“ a doménu „katedrainformatiky.cz“. Následně otestujte na těchto URL:

   https://katedrainformatiky.cz/cs/pro-uchazece/zamereni-studia 
   http://katedrainformatiky.cz/ 
   https://katedrainformatiky.cz?page=5 
   https://page.katedrainformatiky.cz?url=http://test.cz/ 
 3. Napište metodu, které předáte text obsahující „zástupné řetězce“ ve tvaru: „{nazevRetezce}” a slovník s názvy zástupných řetězců a jejich hodnot. Tato metoda následně pomocí regulárních výrazů nahradí zástupné řetězce konkrétními hodnotami ze slovníku. Výsledný text bude vrácen jako návratová hodnota této metody. Příklad textu:

   Ahoj {name}. Tvá objednávka „{orderName}“ v ceně {price} byla úspěšně uhrazena. 
 4. Vytvořte seznam zákazníků. Každý zákazník bude mít ID, jméno a věk. Následně vyzkoušejte tento seznam serializovat a deserializovat pomocí XmlDocument.

 5. Stáhněte si soubor: https://www.lupa.cz/rss/clanky/
  A následně pomocí XMLDocument + XPath vypište do konzole názvy všech článků a datum jejich publikace.

Domácí úkol

Rozšiřte bod 4 o serializaci a deserializaci pomocí XmlReader, XmlWriter.