Cvičení 5 - WPF

Customer.cs

 1. Vytvořte novou desktopovou aplikaci typu Windows Presentation Foundation (WPF).
 2. Přidejte do ní třídu „Customer“ (součást zadání).
 3. Do hlavního dialogu přidejte komponentu DataGrid a tlačítko pro přidání nového pevně předdefinovaného zákazníka (v tomto kroku neřešte žádný dialog pro přidání) do seznamu zákazníků. Pro rozmístění prvků použijte komponentu Grid.
 4. Pomocí data bindingu naplňte DataGrid daty (je potřeba aby jste si sami nadefinovali sloupce).
 5. Přidejte do DataGridu tlačítka pro editaci, odstranění a anonymizaci zákazníka.
 6. Tlačítko pro odstranění odebere zákazníka kolekce (a gridu).
 7. Tlačítko pro anonymizaci nahradí příjmení zákazníka za hvězdičky.
 8. Tlačítko pro editaci otevře nový dialog:
  1. Dialog bude obsahovat pole pro editaci jména, příjmení a věku. Využijte komponenty: StackPanel, DockPanel, Label, TextBox a Button.
  2. Formulář pro editaci bude využívat data bindingu.
 9. Vytvořte vlastní User Control, který bude obsahovat Label a TextBox (pro layout použijte DockPanel). Touto komponentou následně nahraďte input v dosavadním editačním formuláři. Fungování data bindingu musí zůstat zachováno!
 10. Implementujte vlastní ValueConverter, který bude umět převádět text na velká písmena a zase zpět. Tento converter použijte v rámci data bindingu jména.