Cvičení 7 - ASP.NET Core

  1. Vytvořte webovou aplikaci postavenou na ASP.NET Core (bez MVC), která při načtení vrátí jednoduchou HTML stránku (stránka bude mít titulek + nadpis úrovně h1).
  2. Vytvořte a použijte vlastní middleware pro „servírování“ statických souborů.
  3. Vytvořte a použijte middleware pro logování chyb na straně serveru.
  4. Vytvořte službu ExceptionHandler s metodou Handle, které se předá výjimka. Tuto službu použijte v rámci middleware z bodu 3.
  5. Vytvořte službu TxtLogger s metodou Log. Tato služba bude zapisovat data do textového souboru (logu).
  6. Vytvořte službu JsonLogger s metodou Log. Tato služba bude zapisovat data do JSON souboru (logu).
  7. Upravte službu ExceptionHandler tak aby byla schopná používat výše zmíněné Loggery (který se má použít se bude definovat v rámci konfigurace aplikace – Startup.cs).
  8. Vytvořte middleware BrowserAuthMiddleware, který umožní přístup k webu a souborům jen uživatelům přistupujícím přes Chrome (na základě http hlavičky User-Agent).
  9. Vytvořte middleware FormMiddleware, který se spustí jen pokud je požadovaná URL „/form“. Tento middleware bude vracet HTML stránku s formulářem – 1 input a 1 tlačítko pro odeslání. Odeslání bude pomocí http metody POST. Po odeslání formuláře vypište pod tímto formulářem hodnotu, která byla odeslána (z inputu).