Cvičení 7 - ASP.NET Core MVC

Product.cs

Vytvořte web postavený na technologii ASP.NET Core MVC.

 1. Vytvořte vlastní službu, která bude poskytovat seznam produktů a detaily jednotlivých produktů (podle jejich ID).
 2. Vytvořte 2 stránky, které budou mít společný layout obsahující titulek webu a menu.
 3. Druhá stránka bude obsahovat seznam zboží (minimálně název, a cena zboží).
 4. Třetí stránka bude obsahovat detail zboží (podle toho, které si rozkliknu).
 5. U zboží bude tlačítko přidat do košíku. Po kliknutí se zboží uloží do session.
 6. Na všechny stránky přidejte informaci o aktuálním počtu zboží v košíku.
 7. Čtvrtá stránka bude obsahovat formulář pro objednávku (přinejmenším jméno, příjmení a email a select s typem doručení). Formulář validujte.
 8. Odeslání formuláře bude možné pouze pomocí HTTP post metody.
 9. Po odeslání formuláře (validního) přesměrujte zákazníka na 5. stránku. Ta bude obsahovat pouze informaci o tom, že byl nákup dokončen. Vyprázdněte košík.
 10. Vytvořte další controller s názvem "ContentController" s akcemi:
  1. GetXml - bude vracet XML dokument (seznam zboží)
  2. GetJson – bude vracet JSON dokument (seznam zboží)
 11. Vytvořte routu, díky které bude obsah generovaný metodami GetJson a GetXml z předchozích kroků dostupný na URL "/json" a "/xml"